Obračun plač

obračun plačPlače zaposlenim predstavljajo motivacijo za nadaljnjo delo. Delavci, ki dobivajo redno plačo, poleg tega pa mogoče še kakšno stimulacijo za opravljeno delo, bodo svoje delo izvajali bolj z užitkom in stremeč k doseganju ciljev podjetja. Za delavce je zelo pomembno, da dobijo plačo, ki si jo zaslužijo, da je njihova plača ustrezno izračunana, ter tudi, da so plačani vsi davki in prispevki. Delavcu se vedno obračuna kosmata oziroma bruto plača, dobi pa čisto oziroma neto plačo, zmanjšano za odtegljaje.

Za izračun plač moramo imeti na razpolago podatke o npr.: davčnih olajšavah in dohodninski lestvici, podatke o minimalni plači v RS, stopnje prispevkov, splošne podatke o delavcu. Ko imamo vse potrebne podatke se lahko prične obračun plač. Podjetja imajo za izračune plač na voljo različne programske aplikacije. Postopek obračuna poteka tako, da se najprej izračuna bruto plača. Od bruto plače se nato odštejejo prispevki delojemalca in olajšave. Tako dobimo neto mesečno davčno osnovo, ki ji odštejemo še izračunano akontacijo dohodnine. Tako dobljeni neto mesečno plači se nato prištejejo stroški prevoza in prehrana in dobimo znesek, ki se nakaže delavcu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *