Pisni in ustni prevodi

Prevodi so lahko pisni ali ustni. Pomeni, da iz določenega izbranega jezika prenesemo pomen v drug jezik. Pomembno je, da prevajalec pravilno osmisli sam pomen. Ne sme iti za dobesedni prevod posameznih besed. V obeh jezikih mora imeti prevod enak komunikacijski učinek. To se dogaja, če uporabljamo spletno stran googletranslate.com ali podobne strani. Veliko informacij o prevajanju, tolmačenju, prevajalcih in prevodih lahko dobite na spletni strani Prevajanje & Prevod.

Te so nam lahko v pomoč pri posameznih nepoznanih besedah, nikakor pa ne pri prevajanju celih stavko ali odlomkov. V različnih kulturah lahko določen pomen pomeni nekaj drugega ali pa se izraža drugače. Jezik in kulturo tega naroda mora prevajalec dobro poznati, saj je le v tem primeru prevod pravilen, jasen in razumljiv.

Prevajalec se prevoda loti v več korakih. Najprej mora razčleniti izvorno besedilo, ugotoviti namen besedila, izbrati prevodno strategijo in šele nato umestiti prevod v ciljni jezik. Prevajalec lahko posega v prevod tudi zaradi umetniške narave ali zlorabe, izkrivljenja samega pomena. Obstaja veliko različnih zvrsti prevodov. Različni so po načinu, vsebini in jezikovnih smereh.

Glede na samo besedilo lahko imamo: intrajezikovni prevod, interjezikovni prevod in intersemiotični prevod. Po vsebini jih klasificiramo v pisno prevajanje, strokovno, znanstveno prevajanje, pravno, poslovno prevajanje in književno prevajanje. Najpogostejši so pisni prevodi. Uporablja se tudi strojno prevajanje. Pri tem računalnik analizira jezik in ustrezno prevede. Na koncu pa mora še ustrezno popraviti usposobljen delavec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *