Prezračevalni sistemi, sodobna alternativa zračenju

Prezračevalni sistemi so sodobna alternativa klasičnemu zračenju. Sodobno zračenje mora vsebovati vse sodobne značilnosti izmenjave zraka. V prvi vrsti mora biti učinkovit, ne sme škodovati zdravju ter ne sme biti nedostopen. Učinkovitost sodoben prezračevalni sistem prezračevanja zagotavlja z neprekinjenim zagotavljanjem kakovostnih bivanjskih pogojev ne glede na kakovost zraka v okolici in varčevanjem energije.

Zagotovo bi si vsak uporabnik želel imeti kakovost prezračevanja na sodoben način. Prezračevanje potrebujemo vsi. Izmenjava nekakovostnega zraka z kakovostnim je želja vseh. O tem so nas učili že v šolskih klopeh, s pridobivanjem življenjskih izkušenj pa je tudi vsakemu jasno, da je veliko lažje vstopiti ter bivati v prostoru s svežim zrakom.

Zagotavljanje takega udobja pa hkrati želi na sodoben način. Torej brez hrupa iz okolice, slabega zraka, vlage, prepiha ter drugih negativnih lastnosti klasičnega načina prezračevanja. Takšne želje so mnogi bile oddaljene skladno z zahtevano investicijo. Danes je mnogim tudi ta težava lahko odpravljena, saj država motivira pridobivanje. S tem je do dobrega prezračevalnega sistem le še korak.

Izbira najprimernejšega prezračevalnega sistema, njegova izvedba ter nazadnje uporaba. V ponudbi izbrati najboljše je zahtevno, saj dva prezračevalna sistema nista enaka. Pri tem je potrebno vedeti nekaj osnov.

Prezračevalni sistem je sestavljen iz dovoda zraka, prezračevalne naprave s filtri, ventilatorji, razdelivcem zraka iz prostora in zraka iz okolice, dušilnika zvoka, ter nekaterimi dodatnimi elementi. Ti dodatni elementi so od primera do primera različni. Gre za specifične elemente, ki niso v vseh primerih prisotni ter se zanje odločamo individualno. To odločitev temeljimo in izvedemo glede na predvidene načine ogrevanja prostora, izvedbo prostorov in podobno. Izvedbe se nadalje delijo glede na objekt.

Najbolj enostavna izvedba prezračevalnega sistema je pri novogradnji. V tem primeru sistem prezračevanja predvidimo že v fazi načrtovanja, kar pomeni, da je z izgradnjo omogočeno, predvideno in izvedeno vse potrebno. Tako je potrebno le še vgraditi izbran sistem prezračevanja. Pri namestitvi v starejše objekte je potrebno izvesti več del. Zahtevno je predvsem izvesti vse potrebno za namestitev elementov sistema prezračevanja. Posebno previden je potrebno biti pri izvedbi vseh elementov, ki bodo ostali vidni. Težave tu predstavljajo rušitve, demontaže in druge podobne aktivnosti na objektu.

Dejstvo, da dva prezračevalna sistema nista enaka je v tem primeru prednost, saj lahko različnost pomeni večjo prilagodljivost obstoječim značilnostim objekta.

Preberite tudi članek o tem kako prezračevalni sistemi zagotavljajo boljše bivalne pogoje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *