Tag Archives: delovno pravo

Storitve

Delovno pravo

Največ se z njim ukvarjajo sindikalisti. Delovno pravo je pogosto zapostavljeno, dokler ne pride do zapletov. Delavec in delodajalec imata zelo različne interese. Prvi želi z čim manj dela zaslužiti čim več. Drugi bi rad obratno. Z minimalnimi stroški dela hoče priti do čim večjega zaslužka. Pri tem pogosto pride do trka njunih želja. Delavec potrebuje poleg plače tudi dovolj počitka in varne delovne razmere. To mu zagotavlja delovno pravo.

read more »