Tag Archives: obračun plač

Finance

Obračun plač

obračun plačPlače zaposlenim predstavljajo motivacijo za nadaljnjo delo. Delavci, ki dobivajo redno plačo, poleg tega pa mogoče še kakšno stimulacijo za opravljeno delo, bodo svoje delo izvajali bolj z užitkom in stremeč k doseganju ciljev podjetja. Za delavce je zelo pomembno, da dobijo plačo, ki si jo zaslužijo, da je njihova plača ustrezno izračunana, ter tudi, da so plačani vsi davki in prispevki. Delavcu se vedno obračuna kosmata oziroma bruto plača, dobi pa čisto oziroma neto plačo, zmanjšano za odtegljaje. read more »