Tag Archives: pisni prevodi

Prevajanje

Pisni in ustni prevodi

Prevodi so lahko pisni ali ustni. Pomeni, da iz določenega izbranega jezika prenesemo pomen v drug jezik. Pomembno je, da prevajalec pravilno osmisli sam pomen. Ne sme iti za dobesedni prevod posameznih besed. V obeh jezikih mora imeti prevod enak komunikacijski učinek. To se dogaja, če uporabljamo spletno stran googletranslate.com ali podobne strani. Veliko informacij o prevajanju, tolmačenju, prevajalcih in prevodih lahko dobite na spletni strani Prevajanje & Prevod. read more »