Tečaj nemščine

tečaj nemščineNemški jezik spada med največje svetovne jezike, govori ga okoli 140 milijonov govorcev. V tem jeziku se sporazumevajo predvsem v Avstriji, Nemčiji, Švici, Lihtenštajnu, Luksemburgu. Tudi v poslovnem svetu je nemščina zelo pomemben jezik, zato je njegova priučitev smotrna. Poznavanje in razumevanje nemškega jezika nam je lahko v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve v tujini.

Mnogi izmed nas smo imeli na urniku v srednji šoli tudi učenje nemščine. Učenje nemške slovnice je naporno, veliko je pravil in težko si je bilo zapomniti vse besede in izraze. Pri učenju nemščine je pomembno, da delamo na pogovoru. Če se udeležujemo tečaja za učenje jezika (kliknite na povezavo za Tečaj nemščine) je pomembno utrjevanje in ponavljanje s pomočjo učiteljev. Pridobljeno znanje pa lahko preverjamo tudi sami doma ob gledanju kakšnega dobrega filma v nemščini.

V slovenskem jeziku imamo veliko nemških besed. Tem besedam pravimo germanizmi – nemške izposojenke. Do germanizma je prišlo zaradi slovensko – nemških kulturnih stikov. Večina germanizmov se uporablja v narečjih, nekaj pa jih najdemo tudi v knjižnem jeziku npr. pankrt, nuna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *