Tolmačenje Multilingual

konsekutivno tolmačenjePoklic tolmača je izjemno dinamičen, sploh zaradi tega, ker tolmač prevaja sproti. Poznamo simultano, šepetano ter konsekutivno tolmačenje. Pri simultanem tolmačenju je tolmač v posebni zvočni izolirani kabini ter prevaja v mikrofon. Poslušalci pa ga seveda spremljajo preko slušalk.

Mnogi hoteli ter konferenčne dvorane, so s tovrstno opremo že opremljene. Za tovrstno tolmačenje se odločijo tisti, ki želijo, da prevajanje tolmača slišijo le tiste osebe, ki to želijo. Pri simultanem tolmačenju tolmač govorca prevaja sproti, saj govorec govori brez ustavljanja. Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač stoji ob govorcu.

Če je konsekutivno tolmačenje deljeno na kratke segmente, tolmač podaja prevedeno vsebino po spominu. Pri dolgem konsekutivnem tolmačenju si tolmač dela zapiske, vse dokler, da se govorec ustavi, nato pa tolmač poda občinstvu vsebino govorca. Šepetano tolmačenje se izvaja neposredno ob naročniku. Navadno se izvaja za 1 do 3 oseb.

Uporabno pa je predvsem takrat, kadar prevod potrebuje le nekaj ljudi in zaradi tega je najem prevajalske kabine brezsmiseln. Ura tolmačenja se giblje okoli 100 evrov, saj je tolmačenje precej zahtevno delo, ki zahteva vseskozi zelo skocentriranega človeka ter seveda tolmača s tekočim znanjem določenega tujega jezika.

Agencija Multilingual ponuja poleg tolmačenja tudi druge storitve, med drugim sodno overjene prevode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *